ประมวล

ภาษาอังกฤษ


v codify
คำอธิบาย: รวบรวมให้เข้าระเบียบเป็นหมวดหมู่
ความหมายเหมือนกับ: ประมวญ , รวบรวม , รวมเล่ม , เข้าเล่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: collect , compile , combine , gather , systematize
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประมวลเรื่องราวตามที่ได้สืบพยานหลายคนเพื่อสรุปคดี