ประมวญ

ภาษาอังกฤษ


v codify
ความหมายเหมือนกับ: ประมวล , รวบรวม , รวมเล่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: collect , compile , combine , gather , systematize