ประมงน้ำจืด

ภาษาอังกฤษ


n inland fisheries
ตัวอย่างประโยค: สถานีประมงน้ำจืดนี้ได้ทำการวิจัยการเจริญเติบโตของปลาบึกในลุ่มแม่น้ำโขง