ประมง

ภาษาอังกฤษ


n fishery
ความหมายเหมือนกับ: ประโมง , การจับสัตว์น้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: fishing
ตัวอย่างประโยค: ผู้คนในหมู่บ้านดำรงชีวิตอยู่ด้วยการทำสวนผลไม้ ประมง และประกอบหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมือง