ประภาส

ภาษาอังกฤษ


n light
ความหมายเหมือนกับ: แสงสว่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: illumination
คำตรงข้าม: ความมืด