ประภามณฑล

ภาษาอังกฤษ


n halo
คำอธิบาย: รัศมีที่พวยพุ่งขึ้นจากศีรษะของผู้ศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธรูป
ความหมายเหมือนกับ: รัศมี
คำที่เกี่ยวข้อง: nimbus , glory
ตัวอย่างประโยค: เมื่อกำลังทรงบำเพ็ญสมาธินั้น พระพุทธองค์ได้ทรงเปล่งประภามณฑลออกมารอบพระวรกาย