ประภาพ

ภาษาอังกฤษ


n power
ความหมายเหมือนกับ: อำนาจ , ฤทธิ์
คำที่เกี่ยวข้อง: influence , might , majesty