ประภาคาร

ภาษาอังกฤษ


n lighthouse
หน่วยนับ: หลัง
ความหมายเหมือนกับ: กระโจมไฟ , เรือนตะเกียง
คำที่เกี่ยวข้อง: beacon
ตัวอย่างประโยค: แสงไฟประภาคารวูบวาบอยู่บนยอดเขา