ประภัสสร

ภาษาอังกฤษ


adj pure
ความหมายเหมือนกับ: บริสุทธิ์
คำที่เกี่ยวข้อง: clean
ตัวอย่างประโยค: เธอเป็นคนดีมีจิตประภัสสร
adj sparkling
คำอธิบาย: สีเลื่อมๆ พรายๆ, แสงพราวๆ เหมือนแสงพระอาทิตย์แรกขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: แสงแพรวพราว , สีเลื่อม , พรายๆ , แสงพราว
คำที่เกี่ยวข้อง: glittering , glistening , shining
ตัวอย่างประโยค: แสงอาทิตย์แรกขึ้นงามประภัสสร