ประพาสต้น

ภาษาอังกฤษ


v travel privately
คำอธิบาย: เที่ยวไปเป็นการส่วนพระองค์, เที่ยวไปอย่างไม่เป็นทางการ, ใช้ว่า เสด็จประพาสต้น
ความหมายเหมือนกับ: เที่ยวไป , ท่องเที่ยว , เดินทาง
คำที่เกี่ยวข้อง: visit unofficially