ประพัด

ภาษาอังกฤษ


n strap binding the howdah
คำอธิบาย: สายรัดกูบบนหลังช้าง
ความหมายเหมือนกับ: กระพัด , สายรัดกูบ