ประพฤติไม่ดี

ภาษาอังกฤษ


v sin
ความหมายเหมือนกับ: ทำชั่ว , ประกอบกรรมชั่ว , ทำผิด , กระทำผิด , ประพฤติชั่ว , ทำบาปทำกรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: commit a sin , do evil
คำตรงข้าม: ทำบุญ