ประพฤติมิชอบ

ภาษาอังกฤษ


v misbehave
คำอธิบาย: ประพฤติไม่ดี, กระทำตัวไม่ดี
คำที่เกี่ยวข้อง: behave badly
คำตรงข้าม: ประพฤติชอบ
ตัวอย่างประโยค: ข่าวนักบวชประพฤติมิชอบทำให้ความเคารพศรัทธาเลื่อมใสในพระสงฆ์ของประชาชนเสื่อมลง