ประพฤติผิด

ภาษาอังกฤษ


v misbehave
คำอธิบาย: ปฏิบัติตนไปในทางที่ไม่ดี
ความหมายเหมือนกับ: ทำผิด , กระทำผิด
คำที่เกี่ยวข้อง: behave badly
คำตรงข้าม: ประพฤติถูก , ทำถูก
ตัวอย่างประโยค: เพราะเขาประพฤติผิด เขาจึงได้รับการตำหนิติเตียน