ประพฤติตามธรรม

ภาษาอังกฤษ


v practice the dharma
ความหมายเหมือนกับ: เจริญภาวนา