ประพฤติตัว

ภาษาอังกฤษ


v behave oneself
ความหมายเหมือนกับ: ปฏิบัติตน
คำที่เกี่ยวข้อง: perform , act
v behave
ความหมายเหมือนกับ: ประพฤติ , วางตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: conduct oneself , act
v behave
ความหมายเหมือนกับ: ประพฤติ , กระทำ , ทำตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: conduct