ประพฤติชั่ว

ภาษาอังกฤษ


v sin
ความหมายเหมือนกับ: ทำชั่ว , ประกอบกรรมชั่ว , ทำผิด , ประพฤติไม่ดี , กระทำผิด , ทำบาปทำกรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: commit a sin , do evil
คำตรงข้าม: ทำบุญ
v do evil
ความหมายเหมือนกับ: ทำเลว , ทำผิด , ทำบาป , กระทำผิด
คำที่เกี่ยวข้อง: commit a sin
คำตรงข้าม: ทำดี