ประพฤติชอบ

ภาษาอังกฤษ


v behave well
คำอธิบาย: ปฏิบัติแต่ความดี
ความหมายเหมือนกับ: ประพฤติดี
คำที่เกี่ยวข้อง: conduct oneself properly
คำตรงข้าม: ประพฤติมิชอบ
ตัวอย่างประโยค: คุณครูสั่งสอนให้นักเรียนประพฤติดีประพฤติชอบยึดมั่นในความสุจริตเพื่อที่นักเรียนจะได้จำเริญยิ่งๆ ขึ้นไป