ประพฤติ

ภาษาอังกฤษ


v conduct
ความหมายเหมือนกับ: ปฏิบัติตัว , ทำตัว , ปฏิบัติ , วางตน , วางตัว , กระทำ , ดำเนินตน , ปฏิบัติตน
คำที่เกี่ยวข้อง: behave , act , perform , do , commit , operate
ตัวอย่างประโยค: คนเราควรประพฤติแต่ความดี