ประพฤตผิด

ภาษาอังกฤษ


v commit
ความหมายเหมือนกับ: กระทำผิด
คำที่เกี่ยวข้อง: make a mistake , do wrong