ประพรม

ภาษาอังกฤษ


v sprinkle
คำอธิบาย: ประโปรยด้วยน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: โปรยปราย , หว่าน , โรย , โปรย , พรม
คำที่เกี่ยวข้อง: spray
ตัวอย่างประโยค: หลวงพ่ออุ้มบาตรน้ำมนต์กำลังประพรมน้ำมนต์อย่างตั้งใจ