ประปราย

ภาษาอังกฤษ


adv sparsely
คำอธิบาย: มีกระจายอยู่ห่างๆ
ความหมายเหมือนกับ: ห่างๆ , เรี่ยราย , เล็กน้อย , กระจาย , นิดหน่อย
คำที่เกี่ยวข้อง: thinly , slightly , lightly
ตัวอย่างประโยค: ขอบสระมีต้นไม้เล็กและต้นหญ้าขึ้นอยู่ประปราย