ประนีประนอม

ภาษาอังกฤษ


adj compromising
คำอธิบาย: ผ่อนหนักผ่อนเบาให้แก่กัน, ปรองดองกัน, อะลุ้มอล่วยกัน
ความหมายเหมือนกับ: ลอมชอม , ออมชอม , รอมชอม , ประนีประนอม
ตัวอย่างประโยค: ผู้นำชาติอาหรับทุกชาติต่างยอมรับหนทางประนีประนอมเกี่ยวกับปัญหาสันติภาพในตะวันออกกลาง
v compromise
คำอธิบาย: ผ่อนหนักผ่อนเบาให้แก่กัน, ปรองดองกัน, อะลุ้มอล่วยกัน
ความหมายเหมือนกับ: ลอมชอม , ออมชอม , รอมชอม , ประนีประนอม
คำที่เกี่ยวข้อง: come to terms with , reconcile
ตัวอย่างประโยค: ประธานาธิบดีอิยิปต์พยายามประนีประนอมปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการเสนอให้จัดตั้งกองกำลังของสันนิบาตอาหรับ
v compromise
ความหมายเหมือนกับ: ผ่อนหนักผ่อนเบา , ปรองดอง , รอมชอม , อะลุ้มอล่วย
คำที่เกี่ยวข้อง: conciliate , reconcile
ตัวอย่างประโยค: คู่ความเขาไม่ยอมประนีประนอมกับใคร

คำที่มี "ประนีประนอม" ในคำ


ความประนีประนอม n friendliness
ความหมายเหมือนกับ: ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ , ความรักใคร่

ความประนีประนอม n friendliness
ความหมายเหมือนกับ: ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ , ความรักใคร่ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top