ประนมมือ

ภาษาอังกฤษ


v pay obeisance
ความหมายเหมือนกับ: ประนมหัตถ์ , ประนมกร , น้อมไหว้ , ประณต , กระพุ่มมือ , พนมมือ
คำที่เกี่ยวข้อง: put one´s palm together to salutation , put one´s palms together in worship , raise both hands up palm against palm
ตัวอย่างประโยค: เด็กน้อยประนมมือไหว้ผู้ใหญ่