ประนม

ภาษาอังกฤษ


v bring both hands together in obeisance
คำอธิบาย: ยกกระพุ่มมือ, ยกมือขึ้นกระพุ่ม
ความหมายเหมือนกับ: ไหว้ , พนม , วันทา , กราบ
คำที่เกี่ยวข้อง: raise both hands up palm against palm
ตัวอย่างประโยค: ผมไม่ลืมที่จะยกมือประนมกราบไหว้พระองค์นี้ทุกครั้งที่ผ่าน