ประธานาธิบดี

ภาษาอังกฤษ


n president
คำอธิบาย: ประมุขของประเทศที่ปกครองโดยระบอบสาธารณรัฐ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้นำ , ผู้ปกครอง , ประมุข
ตัวอย่างประโยค: ประธานาธิบดีถูกลอบสังหารโดยกลุ่มผู้ปฏิวัติ