ประธานรัฐสภา

ภาษาอังกฤษ


n Speaker of Parliament
คำที่เกี่ยวข้อง: President of the National Assembly
ตัวอย่างประโยค: พรรคฝ่ายค้านพยายามรวบรวมเสียงของส.ส.เพื่อเข้าชื่อกันขอให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ