ประธานที่ประชุม

ภาษาอังกฤษ


n chairman
หน่วยนับ: คน, ท่าน
คำที่เกี่ยวข้อง: president