ประธานกรรมการ

ภาษาอังกฤษ


n committee chairman
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: chairman of the board
ตัวอย่างประโยค: ผมได้รับมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการกสช. ในพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด