ประท้วง

ภาษาอังกฤษ


v protest
คำอธิบาย: กระทำการหรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการคัดค้านเพราะไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจอย่างยิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: คัดค้าน , ค้าน , ต่อต้าน
คำที่เกี่ยวข้อง: object , oppose
ตัวอย่างประโยค: พนักงานประท้วงเพื่อขอขึ้นเงินเดือน