ประทุมราค

ภาษาอังกฤษ


n ruby
หน่วยนับ: กะรัต
ความหมายเหมือนกับ: ปัทมราค , พลอยสีแดง , ทับทิม