ประทุน

ภาษาอังกฤษ


n cover
คำอธิบาย: หลังคาเรือ รถ หรือเกวียนที่มีรูปโค้งคุ่มตามรูปเรือ รถ หรือเกวียน, เรียกมุ้งครอบที่หุบและกางได้คล้ายร่มว่า มุ้งประทุน
หน่วยนับ: หลัง
ความหมายเหมือนกับ: หลังคา
คำที่เกี่ยวข้อง: hood , roof , top or a cab for a car , a wagon , or boat
ตัวอย่างประโยค: เขาเดินไปบนถนนเห็นรถยนต์เปิดประทุนวิ่งผ่าน