ประทุ

ภาษาอังกฤษ


v break out
คำอธิบาย: แตกหรือผุดออกมาด้วยแรงดัน
ความหมายเหมือนกับ: ผุด
คำที่เกี่ยวข้อง: begin suddenly
คำตรงข้าม: ดับ , มอด
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเกิดภูเขาไฟระเบิดไอน้ำและความร้อนก็จะปะทุออกมาด้วย