ประทีป

ภาษาอังกฤษ


n lamp
คำอธิบาย: ไฟที่มีเปลวสว่าง
หน่วยนับ: ดวง
ความหมายเหมือนกับ: ไฟ , เทียน , โคมไฟ , คบเพลิง , ตะเกียง , คบไฟ
คำที่เกี่ยวข้อง: lantern , light , torch
ตัวอย่างประโยค: ครูเปรียบเสมือนดวงประทีปที่ส่องนำทางนักเรียนให้ไปสู่ความสำเร็จ