ประทิ่น

ภาษาอังกฤษ


n perfume
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องหอม , เครื่องสำอาง
คำที่เกี่ยวข้อง: cosmetic , perfumery
ตัวอย่างประโยค: บุหงารำไปเป็นเครื่องประทิ่นกลิ่นหอมของไทย