ประทินโฉม

ภาษาอังกฤษ


v make up
ความหมายเหมือนกับ: แต่งหน้าทาปาก
คำที่เกี่ยวข้อง: put on make up , use cosmetics
v make up
ความหมายเหมือนกับ: แต่งหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: put on make up
v clean
ความหมายเหมือนกับ: ทำความสะอาด , ทำให้หมดจด
คำที่เกี่ยวข้อง: cleanse