ประทิน

ภาษาอังกฤษ


v clean
คำอธิบาย: ทำให้สะอาดหมดจด
ความหมายเหมือนกับ: ทำความสะอาด , ทำให้หมดจด , ประทินโฉม
คำที่เกี่ยวข้อง: cleanse
ตัวอย่างประโยค: เขาจำหล่อนมิได้เพราะหล่อนยังไม่ได้ประทินโฉม