ประทานโทษ

ภาษาอังกฤษ


v apologize
คำอธิบาย: ขอให้ยกเว้นโทษ
ความหมายเหมือนกับ: ขอโทษ
คำที่เกี่ยวข้อง: excuse me , beg your pardon , pardon me
ตัวอย่างประโยค: ขอประทานโทษที่กล่าวออกนอกเรื่อง