ประทานพร

ภาษาอังกฤษ


v bless
ความหมายเหมือนกับ: อวยพร