ประทับใจ

ภาษาอังกฤษ


v impress
ความหมายเหมือนกับ: ซาบซึ้งใจ , จับใจ , ติดใจ , ชื่นชม , ต้องใจ , ตรึงใจ , ชื่นชอบ , ติดอกติดใจ , ฝังใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be impressive
ตัวอย่างประโยค: ผู้ชมประทับใจในความสามารถการเล่นเปียโนของเขามาก

คำที่มี "ประทับใจ" ในคำ


เป็นที่ประทับใจ v be impressive
ความหมายเหมือนกับ: จับใจ , ซาบซึ้งใจ

ความประทับใจ n impression
คำอธิบาย: ความติดอกติดใจหรือฝังอยู่ในใจ
ความหมายเหมือนกับ: ความซาบซึ้ง , ความตรึงใจ
ตัวอย่างประโยค: ผู้ชมเกิดความประทับใจในการแสดงคอนเสิร์ตของนันทิดา แก้วบัวสายมากค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top