ประทับใจ

ภาษาอังกฤษ


v impress
ความหมายเหมือนกับ: ซาบซึ้งใจ , จับใจ , ติดใจ , ชื่นชม , ต้องใจ , ตรึงใจ , ชื่นชอบ , ติดอกติดใจ , ฝังใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be impressive
ตัวอย่างประโยค: ผู้ชมประทับใจในความสามารถการเล่นเปียโนของเขามาก