ประทับลง

ภาษาอังกฤษ


v put over
ความหมายเหมือนกับ: ทับลง , ประกบลง
คำที่เกี่ยวข้อง: lay over , put over