ประทับฟ้อง

ภาษาอังกฤษ


v accept the charge
คำอธิบาย: รับคำฟ้องไว้พิจารณาต่อไป
ความหมายเหมือนกับ: รับฟ้อง
ตัวอย่างประโยค: เจ้าพนักงานประทับฟ้องคดีนี้