ประทับ

ภาษาอังกฤษ


v affix
ความหมายเหมือนกับ: ประทับตรา , กด , ตอก
คำที่เกี่ยวข้อง: imprint , stamp , press
ตัวอย่างประโยค: กระดาษสำหรับเขียนจดหมายส่งไปต่างประเทศสีฟ้าเนื้อบางชนิดมีดวงตราไปรษณียากรประทับราคาสำเร็จรูปแล้ว
v reside
ความหมายเหมือนกับ: พัก , อาศัย , อยู่ที่ , อยู่กับที่
คำที่เกี่ยวข้อง: stay , dwell , abide , live , rest
ตัวอย่างประโยค: พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงประทับที่ตำหนักจิตรลดารโหฐาน
v sit
ความหมายเหมือนกับ: นั่ง
ตัวอย่างประโยค: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทับอยู่บนพระราชบัลลังก์