ประทับ

ภาษาอังกฤษ


v affix
ความหมายเหมือนกับ: ประทับตรา , กด , ตอก
คำที่เกี่ยวข้อง: imprint , stamp , press
ตัวอย่างประโยค: กระดาษสำหรับเขียนจดหมายส่งไปต่างประเทศสีฟ้าเนื้อบางชนิดมีดวงตราไปรษณียากรประทับราคาสำเร็จรูปแล้ว
v reside
ความหมายเหมือนกับ: พัก , อาศัย , อยู่ที่ , อยู่กับที่
คำที่เกี่ยวข้อง: stay , dwell , abide , live , rest
ตัวอย่างประโยค: พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงประทับที่ตำหนักจิตรลดารโหฐาน
v sit
ความหมายเหมือนกับ: นั่ง
ตัวอย่างประโยค: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทับอยู่บนพระราชบัลลังก์

คำที่มี "ประทับ" ในคำ


ประทับตรา v seal
คำอธิบาย: กดตราลงบนเอกสาร
ความหมายเหมือนกับ: ประทับ , กดตรา , ตีตรา , ตอกตรา
ตัวอย่างประโยค: เขาใช้ครั่งประทับตราในการห่อพัสดุ

ประทับฟ้อง v accept the charge
คำอธิบาย: รับคำฟ้องไว้พิจารณาต่อไป
ความหมายเหมือนกับ: รับฟ้อง
ตัวอย่างประโยค: เจ้าพนักงานประทับฟ้องคดีนี้

ประทับใจ v impress
ความหมายเหมือนกับ: ซาบซึ้งใจ , จับใจ , ติดใจ , ชื่นชม , ต้องใจ , ตรึงใจ , ชื่นชอบ , ติดอกติดใจ , ฝังใจ
ตัวอย่างประโยค: ผู้ชมประทับใจในความสามารถการเล่นเปียโนของเขามาก

ประทับแรม v stay overnight
คำอธิบาย: พักค้างคืนในที่อื่น
ความหมายเหมือนกับ: ค้างคืน , พักแรม , ค้างแรม , หยุดพัก
ตัวอย่างประโยค: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับแรมอยู่ ณ พระที่นั่งไกลกังวล

ประทับลง v put over
ความหมายเหมือนกับ: ทับลง , ประกบลง

ตราประทับ n seal
คำอธิบาย: เครื่องหมายที่มีลวดลายและทำเป็นรูปต่างๆ สำหรับประทับไว้เป็นสำคัญ
ตัวอย่างประโยค: สินค้าทุกกล่องจะมีตราประทับรับประกันคุณภาพ

เป็นที่ประทับใจ v be impressive
ความหมายเหมือนกับ: จับใจ , ซาบซึ้งใจ

ความประทับใจ n impression
คำอธิบาย: ความติดอกติดใจหรือฝังอยู่ในใจ
ความหมายเหมือนกับ: ความซาบซึ้ง , ความตรึงใจ
ตัวอย่างประโยค: ผู้ชมเกิดความประทับใจในการแสดงคอนเสิร์ตของนันทิดา แก้วบัวสายมาก

พลับพลาที่ประทับ n pavilion

ที่ประทับ n seat
ความหมายเหมือนกับ: อาสน์ , ธรรมาสน์ , ม้านั่ง , เก้าอี้

ที่ประทับ n movable throne
ความหมายเหมือนกับ: บัลลังก์ , อาสน์ , มณฑป , แท่น , ที่นั่ง

ที่ประทับตรา n seal
ความหมายเหมือนกับ: ตราวงกลม

ที่ประทับ n a place of worship
ความหมายเหมือนกับ: ที่อยู่ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top