ประทัด

ภาษาอังกฤษ


n firecracker
ความหมายเหมือนกับ: พลุ , บั้งไฟ , ไฟพะเนียง , ดอกไม้เพลิง , ดอกไม้ไฟ , ตะไล
คำที่เกี่ยวข้อง: firework
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ จุดประทัดเล่นกันในวันลอยกระทง