ประทังชีวิต

ภาษาอังกฤษ


v support oneself, one´s family
คำอธิบาย: ทำให้พอดำรงชีวิตอยู่ได้
คำที่เกี่ยวข้อง: feed and clothe
ตัวอย่างประโยค: พ่อเป็นคนเดียวในบ้านที่ต้องทำงานเพื่อแลกอาหารมาประทังชีวิต


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top