ประทักษิณ

ภาษาอังกฤษ


adv clockwise
คำอธิบาย: การเวียนขวา โดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือผู้ที่เรานับถือเป็นต้นอยู่ทางขวาของผู้เวียน
ความหมายเหมือนกับ: ปทักขิณ , เวียนขวา
ตัวอย่างประโยค: ในวันวิสาขบูชาชาวบ้านมาเวียนเทียนประทักษิณที่วัด