ประถมศึกษา

ภาษาอังกฤษ


n elementary education
คำที่เกี่ยวข้อง: primary education
ตัวอย่างประโยค: เขาเรียนจบแค่ชั้นประถมศึกษาเท่านั้น