ประถม

ภาษาอังกฤษ


adj primary
ความหมายเหมือนกับ: ปฐม , ลำดับแรก , ลำดับเบื้องต้น
คำที่เกี่ยวข้อง: first , elementary
ตัวอย่างประโยค: ลูกสาวเข้าเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนใกล้บ้าน