ประตูเมือง

ภาษาอังกฤษ


n city gate
ตัวอย่างประโยค: ข้าศึกยกทัพประชิดประตูเมืองแล้ว