ประตูเข้าออก

ภาษาอังกฤษ


n gate
ความหมายเหมือนกับ: ทางเข้าออก , รั้ว